Procházka po městě

Vážení, zajímáte se o dění v našem městě?

Dovolte nám pozvat vás na společnou vycházku naším městem Lázně Bohdaneč.

Chtěli bychom vám ukázat naše náměty ke zlepšení fungování města a také si rádi vyslechneme vaše nápady.

Sraz účastníků vycházky je 22. 9 2018 v 15:00 hodin před budovou radnice v Lázních Bohdanči.

Orientační trasa vycházky:

 • Náměstí
 • Škola
 • Školka
 • Sokolovna
 • Za pivovarem
 • Šípkova ulice

Trasu je možné měnit a směřovat podle vašich představ.

Těšíme se na příjemně strávené společné odpoledne!

Kandidáti KDU – ČSL pro komunální volby v Lázních Bohdanči 2018

Kandidáti

Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Povolání
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk
1 Pařízek Miloš Ing. 42 KDU-ČSL BEZPP lesní inženýr
2 Svída Vladimír Lic. 43 KDU-ČSL BEZPP technický pracovník
3 Měkota Václav Ing. 48 KDU-ČSL KDU-ČSL konstruktér
4 Smolík Jiří 37 KDU-ČSL BEZPP projektant
5 Vytlačil Josef MUDr. 40 KDU-ČSL BEZPP lékařský poradce
6 Skládalová Iveta Ing. 43 KDU-ČSL BEZPP ekonom
7 Koníčková Jana Ing. 57 KDU-ČSL KDU-ČSL učitelka
8 Krbec Jan Bc. 43 KDU-ČSL BEZPP adm. pracovník
9 Vasserbauerová Ludmila Mgr. 35 KDU-ČSL BEZPP památkář
10 Černá Zdeňka 51 KDU-ČSL BEZPP mzdová účetní
11 Dobáš Ivan Ing. CSc. 75 KDU-ČSL BEZPP důchodce
12 Turina Robert 46 KDU-ČSL BEZPP strojvedoucí
13 Mocek Jan Mgr. 43 KDU-ČSL BEZPP programátor
14 Březovják Jiří 51 KDU-ČSL BEZPP chemik-operátor
15 Dobášová Marie 74 KDU-ČSL BEZPP učitelka

Program KDU-ČSL Lázně Bohdaneč

VOLEBNÍ PROGRAM KDU – ČSL
pro komunální volby v Lázních Bohdanči
5. – 6. 10. 2018

Co pro naše město chceme udělat

Oblast školství

 • dokončit výstavbu sportovní haly u základní školy
 • postupnými kroky opravit budovu druhého stupně základní školy na náměstí
 • podle reálných možností města připravit přesun prvního stupně základní školy Z Lužce na náměstí
 • podporovat akce pořádané školou, jako jsou školy v přírodě, plavání, dětské dny

Oblast kultury a sportu

 • podporovat zájmovou a spolkovou činnost dětí a seniorů, například Junák, Sokol, Klub důchodců, SK Lázně Bohdaneč, setkávání maminek s malými dětmi a další
 • postupnou rekonstrukcí Sokolovny vybudovat multifunkční kulturní a společenské centrum
 • podporovat kulturní a společenské akce ve městě jako jsou městské hudební slavnosti, zahájení lázeňské sezony, Cyklopaťák a další

Městský úřad

 • zefektivnit chod městského úřadu a městem zřizovaných organizací
 • zveřejňovat smlouvy na městské zakázky na internetu
 • provést revizi využití budov v majetku města se zaměřením na zvýšení efektivity při jejich správě
 • zajišťovat pomoc občanům prostřednictvím Městské policie, hasičů a dalších složek zřizovaných městem
 • v zásadních otázkách směřování a rozvoje města zjišťovat názory občanů prostřednictvím anket, popřípadě místních referend

Životní prostředí

 • upravit prostor na nároží ulic J. Veselého a Družstevní na trvalou městskou zeleň, zachovat vzrostlé stromy a doplnit parkový inventář s využitím i pro pejskaře a instalovat „lesní tělocvičnu“ pro občany všech věkových kategorií
 • připravit záměr využití lokality Za Pivovarem s upřednostněním veřejné zeleně a přírodního dětského hřiště s kopcem na sáňkování
 • pokračovat v řešení dopravní situace na obou hlavních silnicích protínajících město od snížení rychlosti pro kamiony na 40 km/h a měření rychlosti s vážením až po odklon nákladní tranzitní kamionové dopravy mimo město
 • řešit nevyhovující parkování ve městě úpravou režimu parkování v Ráji s placením pouze v nočních hodinách a vybudováním sítě menších skupin parkovacích míst s vhodným umístěním rozptýleně po celém městě
 • dokončit komplexní řešení nakládání s odpady ve městě včetně instalace upravených stanovišť pro kontejnery na tříděný odpad
 • zachovat rozsah trolejbusové dopravy a případně ho upravit tak, aby lépe vyhovoval potřebám občanů
 • pečovat o městskou zeleň, najít řešení i v lokalitě Podhaltýřský
 • zajistit citlivý rozvoj města tak, aby si zachovalo atmosféru klidného lázeňského místa, ale zároveň se v něm něco dělo.

Co rozhodně nechceme

 • slibovat nemožné
 • podporovat takové záměry, které budou snižovat kvalitu života v lázeňském městě, například zvyšováním dopravní zátěže nebo živelnou a nekoncepční výstavbou uvnitř města bez navazující infrastruktury
 • tvořit projekty „do šuplíku“. Když budeme něco chtít, zpracujeme záměr a ten s Vaší pomocí dotáhneme do konce.
 • prosazovat osobní zájmy na úkor občanů města