Program KDU-ČSL Lázně Bohdaneč

VOLEBNÍ PROGRAM KDU – ČSL
pro komunální volby v Lázních Bohdanči
5. – 6. 10. 2018

Co pro naše město chceme udělat

Oblast školství

 • dokončit výstavbu sportovní haly u základní školy
 • postupnými kroky opravit budovu druhého stupně základní školy na náměstí
 • podle reálných možností města připravit přesun prvního stupně základní školy Z Lužce na náměstí
 • podporovat akce pořádané školou, jako jsou školy v přírodě, plavání, dětské dny

Oblast kultury a sportu

 • podporovat zájmovou a spolkovou činnost dětí a seniorů, například Junák, Sokol, Klub důchodců, SK Lázně Bohdaneč, setkávání maminek s malými dětmi a další
 • postupnou rekonstrukcí Sokolovny vybudovat multifunkční kulturní a společenské centrum
 • podporovat kulturní a společenské akce ve městě jako jsou městské hudební slavnosti, zahájení lázeňské sezony, Cyklopaťák a další

Městský úřad

 • zefektivnit chod městského úřadu a městem zřizovaných organizací
 • zveřejňovat smlouvy na městské zakázky na internetu
 • provést revizi využití budov v majetku města se zaměřením na zvýšení efektivity při jejich správě
 • zajišťovat pomoc občanům prostřednictvím Městské policie, hasičů a dalších složek zřizovaných městem
 • v zásadních otázkách směřování a rozvoje města zjišťovat názory občanů prostřednictvím anket, popřípadě místních referend

Životní prostředí

 • upravit prostor na nároží ulic J. Veselého a Družstevní na trvalou městskou zeleň, zachovat vzrostlé stromy a doplnit parkový inventář s využitím i pro pejskaře a instalovat „lesní tělocvičnu“ pro občany všech věkových kategorií
 • připravit záměr využití lokality Za Pivovarem s upřednostněním veřejné zeleně a přírodního dětského hřiště s kopcem na sáňkování
 • pokračovat v řešení dopravní situace na obou hlavních silnicích protínajících město od snížení rychlosti pro kamiony na 40 km/h a měření rychlosti s vážením až po odklon nákladní tranzitní kamionové dopravy mimo město
 • řešit nevyhovující parkování ve městě úpravou režimu parkování v Ráji s placením pouze v nočních hodinách a vybudováním sítě menších skupin parkovacích míst s vhodným umístěním rozptýleně po celém městě
 • dokončit komplexní řešení nakládání s odpady ve městě včetně instalace upravených stanovišť pro kontejnery na tříděný odpad
 • zachovat rozsah trolejbusové dopravy a případně ho upravit tak, aby lépe vyhovoval potřebám občanů
 • pečovat o městskou zeleň, najít řešení i v lokalitě Podhaltýřský
 • zajistit citlivý rozvoj města tak, aby si zachovalo atmosféru klidného lázeňského místa, ale zároveň se v něm něco dělo.

Co rozhodně nechceme

 • slibovat nemožné
 • podporovat takové záměry, které budou snižovat kvalitu života v lázeňském městě, například zvyšováním dopravní zátěže nebo živelnou a nekoncepční výstavbou uvnitř města bez navazující infrastruktury
 • tvořit projekty „do šuplíku“. Když budeme něco chtít, zpracujeme záměr a ten s Vaší pomocí dotáhneme do konce.
 • prosazovat osobní zájmy na úkor občanů města

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *